team og ledercoaching team coaching personal coaching personal development

 

Team- og ledercoaching

Coaching Leaders & Teams. Changing Cultures.

KONTAKT OSS

Team Coaching International
CoachMatch
CRR Global face your fears
ICF personal development  team coaching
Ledercoaching med C-MOMENTUM AS

Ledercoaching

Innsikt og ferdigheter som sikrer god ledelse

Coaching er en effektiv metode for måloppnåelse og utvikling av lederskap. Det arbeides helhetlig og motiverende for å nå definerte mål og sikre en vellykket prosess. Ledercoaching tar for seg utvikling av nødvendige lederegenskaper for mellommenneskelig samhandling og gir en verktøykasse av lederferdigheter som sikrer god ledelse. Ledercoaching leveres som et individuelt tilrettelagt program over 6 - 12 måneder.
Kontakt oss i dag for ledercoaching

Teamcoaching

Endringskompetente team med høy trivsel

Hva vil en 20% forbedring i teamets ytelse bety for din bedrift? Team som ivaretar produktivitet og positivitet lykkes. Disse teamene har evne til å fornye seg tross økende krav og reduserte ressurser. Investering i god teamkultur og utvikling av høyproduktive team gir direkte resultater på bunnlinjen. Team som følger våre anbefalte program har en meget høy forbedringsprosent.
Kontakt oss for tilbud

Teamcoaching med C-MOMENTUM AS
Intern opplæring C-MOMENTUM AS

Intern opplæring

Bedriftsintern kompetanse på teamcoaching

Det er et stadig økende behov for å forbedre teamets ytelse. Flere og flere organisasjoner ser derfor verdien av å ha egne, interne teamcoacher som kan levere gode teamprosesser. C-MOMENTUM AS leverer metoden som øker den interne ekspertisen gjennom Team Coaching Intensive og Advanced Courses’, anerkjente teamcoaching-program levert globalt over flere år. Programmene er tilrettelagt for organisasjoner som ønsker å trene sine organisasjonsutviklere, HR avdelinger og teamledere.
Kontakt oss for informasjon om tilrettelegging i din bedrift

Konflikthåndtering

Riktig konflikthåndtering styrker ledere og team

I uenighet og konfliktsituasjoner vil alle bli berørt, selv om kjernen i konflikten ikke omhandler alle. Konflikter og uenighet på arbeidsplassen skaper ofte frustrasjon og feil bruk av tid og energi, men kan også være en kilde til ny innsikt og vekst. Vår tilnærming til konflikter i team og relasjoner er systemisk og prosessrettet med fokus på løsningsorientering og behov, fremfor skyldfordeling og problemfokusering. Vi jobber på en direkte, konstruktiv måte som skaper felles retning, eierskap og ansvar.
Kontakt oss for tilbud

Konflikthåndtering med C-MOMENTUM AS
Coaching med C-MOMENTUM AS

Coaching

Hjelper deg fra tanke til handling

Coaching er en effektfull metode for å få til endring og mestring. Det er en praktisk og prosessrettet tilnærming som gir resultater. Du behøver ikke være leder for å ha utbytte av coaching. Det krever imidlertid vilje, ønske og innsats hos den som coaches. Det er ingen magisk trylleformel eller quick fix. Selvinnsikt, personlig- og profesjonell utvikling, bedre selvledelse og samhandling, økt motivasjon og handlekraft er noen stikkord på hva du får ut av en coachingprosess.
Kontakt oss for en gratis coachingsamtale

Våre kartleggingsverktøy

Emosjonell, sosial, - og relasjonsintelligens er viktige egenskaper i høytpresterende og velfungerende team. Vi tilbyr verktøy som måler, evaluerer og utvikler effektive og engasjerte team og ledergrupper.

Team Diagnostic™

Team som i hovedsak fokuserer på produktivitet brenner ut. Team som har trivsel som primær driver får ikke jobben gjort i tide. Team Diagnostic gir en status på hvor teamet er sterkt og hva det behøver å styrke for å levere gode resultater på kort og lang sikt.

Teamet vurderes i forhold til 14 ulike produktivitets- og positivitetsfaktorer. Dette gir et godt utgangspunkt for å kunne diskutere hva teamet skal fokusere på for å styrke levering og produksjon med høy grad av trivsel og engasjement.

Last ned brosjyre

Team Leader View™

Krav og forventninger til teamlederrollen er mange og store. Det er ikke alltid like enkelt å vite om intensjonen gir ønsket effekt på mest mulig hensiktsmessig måte.

Team Leader View gir teamleder et tydelig bilde på teamets ståsted, samt sterke og svake sider. I tillegg får teamleder viktig informasjon om effekten teamledelsen har på teamet.

Last ned brosjyre

Team 360 View™

Målet med all team- og lederkartlegging er å skape best mulig forutsetning for å lykkes. Hvor er vi sterk? Hvor er vi svak? Hva er det vi ikke ser? Denne typen informasjon er viktig, likevel ikke alltid så lett å få tak i.

I Team 360 View får teamet tydelige og konkrete tilbakemeldinger fra utvalgte stakeholders. I en anonym kartlegging er det lettere å være åpen, ærlig og gi mer spesifikke tilbakemeldinger enn det man ellers kan gi.

Teamet får målbare tilbakemeldinger som gir mulighet for kurskorrigering og forbedring for å sikre maksimal ytelse.

Last ned brosjyre

quote
Gjennom ledercoaching med Leni Chr. Jebsen har jeg lært å kjenne meg selv på en helt ny måte og er blitt en tryggere og bedre leder

Tieto
Development Manager